„Szkoła pamięta”

Otrzymaliśmy dyplom za udział w akcji „Szkoła pamięta”