Świetlice Szkolne

„… Świetlica szkolna to miejsce wspólnej zabawy, miłe spędzanie wolnego czasu, ale także pomoc w nauce. Można tutaj przyjść zjeść obiad, pograć z kolegami w różne gry, uczestniczyć w kółkach zainteresowań. Jest częścią szkoły, do której tak się przyzwyczailiśmy, że prawie jej nie dostrzegamy. Świetlica? No, po prostu jest. Pachnie obiadem na całą szkołę. Ciepła, przytulna. Tu posiedzisz, i poczekasz na przyjście rodziców, opiekunów, wychowawczynie pomogą odrobić pracę domową. W niej możesz malować, rysować, zagrać w cymbergaj, kółko kulinarne itd. Świetlica szkolna jest bardzo ważnym i potrzebnym miejsce w szkole, ponieważ pełni funkcję drugiego domu…”

       W naszej placówce funkcjonują świetlice szkolne gdzie nasi uczniowie mają zapewnioną opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. W każdej ze świetlic zostały stworzone warunki do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

Zajęcia oferowane przez świetlice, w których mogą uczestniczyć nasi uczniowie to:

 • zajęcia rozwijające umiejętności manualne
 • zajęcia rozwijające umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela lub ucznia oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze
 • zajęcia kształtujące umiejętność wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania
 • zajęcia kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy
 • zajęcia ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu
 • zajęcia wyzwalające ekspresję twórczą
 • zajęcia kształtujące ekspresję ruchową
 • zajęcia wzbogacające wiedzę o otaczającym świecie
 • zajęcia motywujące i wspomagające naukę języka angielskiego
 • zajęcia motywujące i wspomagające naukę języka migowego
 • zajęcia relaksujące i wyciszające
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze