Świetlice Szkolne

       W naszej placówce funkcjonują świetlice szkolne gdzie nasi uczniowie mają zapewnioną opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. W każdej ze świetlic zostały stworzone warunki do wypoczynku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

Zajęcia oferowane przez świetlice, w których mogą uczestniczyć nasi uczniowie:

  • zajęcia rozwijające umiejętności manualne
  • zajęcia rozbudzające zainteresowania czytelnicze
  • zajęcia wyzwalające ekspresję twórczą
  • zajęcia kształtujące ekspresję ruchową
  • zajęcia wzbogacające wiedzę o otaczającym świecie
  • zajęcia motywujące i wspomagające naukę języka migowego
  • zajęcia relaksujące i wyciszające

Kierownik świetlic szkolnych – mgr Beata Kanclerz

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

Poniedziałek 6.00 – 16.30

Wtorek 6.00 – 16.30

Środa 6.00 – 16.30

Czwartek 6.00 – 16.30

Piątek 6.00 – 15.30

Dzień Otwarty SOSWNIS - świetlice szkolne