Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 w SOSWNIS w Raciborzu

1.        

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych.

 

01.    09. 2022 r.

 

Apel rozpoczynający zajęcia 9.00

2.        

Dzień wolny

od zajęć dydaktycznych -1. Dyr.

13.10.2022r

Uroczyste obchody „Dnia  Głuchych i Języka Migowego.”

Apel – akademia poświęcona osobom Głuchym i obchodom Roku Marii Grzegorzewskiej

3.        

Dzień wolny
od zajęć dydaktycznych

 

14.10.2022r.

Dzień Edukacji – dzień wolny
od zajęć dydaktycznych

Apel, zajęcia  plastyczne, gry i zabawy ruchowe- zajęcia opiekuńcze

4.        

Dzień wolny

od zajęć dydaktycznych-2 Dyr.

31.10.2022r

Zajęcia  plastyczne, gry i zabawy ruchowe- zajęcia opiekuńcze

5.        

Święto wszystkich

Świętych

01.11.2022r.

Dzień   ustawowo wolny ( 01.11.2022 dyżur w grupach wychowawczych
od 18.00 dla dzieci, które nie dojadą na zajęcia szkolne w dniu 02.01.2022r.)

6.        

Święto Niepodległości

11.11.2022r.

Dzień   ustawowo wolny

7.        

Klasyfikacja śródroczna klas IV technikum

21.12.2022r.

Klasyfikacja śródroczna klas IV technikum

8.        

Zimowa przerwa świąteczna

Nowy Rok

23 – 31.12. 2022r.

 

01.01.2023r.

Wyjazd wychowanków do domu 22.12.2022r.

 

Dzień wolny ustawowo

9.        

Święto Trzech Króli

06.01.2023r.

Dzień wolny ustawowo.

10.     

Konferencja klasyfikacyjna semestralna

13.01.2023r.

Klasyfikacja śródroczna zgodnie z ZWO placówki

11.     

Ferie zimowe

16.01- 29.01. 2023r.

 

Województwo Śląskie.

Wyjazd wychowanków do domu 13.01.2023r.

Przyjazd do Ośrodka 30.01.2023r dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

12.     

Dzień wolny

od zajęć dydaktycznych -3 Dyr.

30.01.2023r

Przyjazd do Ośrodka 30.01.2023r dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

13.     

Wiosenna przerwa świąteczna

05 – 11 .04. 2023r.

Wyjazd wychowanków do domu 05.04.2023r.przyjazd 11.04.2023r.

Przyjazd do ośrodka 011.04.2022 ( dyżur nauczycieli w grupach wychowawczych 06.04.2021 od godz. 14.00)

14.     

Egzamin ósmoklasisty

 

(4,5,6Dyr.)

 

23 – 25.05. 2023r.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej
kl. I-VII

Zajęcia opiekuńcze – filmy, zajęcia terapeutyczne dla ogółu uczniów itp.

15.     

Klasyfikacja klas IV Technikum

25.04.2023r.

Konferencja klasyfikacyjna klas IV Technikum

16.     

Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych w szkołach

ponadpodstawowych

28.04.2023r.

 

Zakończenie zajęć klas IV Technikum

 

17.     

Egzamin maturalny
 4-20.05.2023:

– część pisemna i ustna

(4,5,6Dyr.)

04.05.2023r.

05.05.2023r.
08.05.2023r.

język polski 9.00

matematyka 9.00

język angielski 9.00

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I , II, III Technikum

18.     

Dzień wolny Boże Ciało

08. 06. 2023r.

Dzień wolny ustawowo.

19.     

Dzień wolny
od zajęć dydaktycznych – 7.Dyr.

 

09. 06. 2023r.

 

Ośrodek organizuje zajęcia opiekuńcze:

zajęcia  plastyczne, gry i zabawy ruchowe, prezentacje filmoteki placówki

20.     

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

zawodowe:

etap pisemny

Ustalenia CKE

etap praktyczny

 

18.06 – 30.06.2023

etap pisemny

dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów i słuchaczy I,II Branż, I, III Tech nr 5

21.     

Klasyfikacja końcoworoczna

16.06.2023r.

Klasyfikacja końcoworoczna

22.     

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23. 06. 2023r.

9.00 apel podsumowujący pracę w roku szkolnym 2022/2023

23.     

Ferie letnie

24. 06. 2023r.

– 31. 08. 2023r.

WAKACJE