Technikum nr 5

Po kliknięciu linku otworzy się dokument

Oferowane kierunki kształcenia:

Technikum:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik fotografii i multimediów
  • technik informatyk
  • technik hotelarstwa

Na każdym etapie kształcenia oraz w grupach wychowawczych Ośrodek zapewnia kadrę pedagogiczną z przygotowaniem przedmiotowym oraz surdopedagogicznym i surdologopedycznym.

Na indywidualizację procesu nauczania i sukcesy uczniów wpływają dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe oraz liczebność klas (6 – 8 osób).

W komunikacji stosujemy zarówno metody werbalne, jak i Systemowy Język Migowy oraz Polski Język Migowy, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

  • Zapewniamy indywidualną pracę z dzieckiem i rodzicem stymulującą rozwój emocjonalny i społeczny
  • Pracujemy metodami nauczania dobranymi do możliwości percepcyjnych dzieci: audytywno – werbalną, słowno – migową (dostosowaną także dla dzieci z głębokim ubytkiem słuchu)
  • Wykorzystujemy elementy różnych metod pracy z dzieckiem: Dobrego Startu, Ośrodków Pracy, Knillów, Sherborne
  • Stosujemy poznanie wielozmysłowe: wycieczki edukacyjne, inscenizacje, gry dydaktyczne, pracę z komputerem i stymulację sensoryczną