Ubezpieczenie uczniów

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Dyrekcja SOSWNiS w Raciborzu informuje, iż ubezpieczenie wychowanków nie jest obowiązkowe. Rodzice ubezpieczają dzieci sami zgodnie z własnym wyborem.

Poniżej przedstawiamy propozycje firm ubezpieczeniowych, które wpłynęły do placówki i zostały uzgodnione z kadrą kierowniczą placówki na rok szkolny 2020/2021.

Informacja dotycząca NNW szkolne 2021 zgodnie z wytycznymi WHO oraz MEN

Dyrekcja Szkoły / Rada Rodziców,

wychodząc naprzeciw zaleceniom dotyczącym unikania płatności gotówkowych w dobie COVID-19 przedstawiamy możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej zgodnie z wymogami zarówno WHO jak i MEN w formie bezgotówkowej. Poniżej przesyłamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:

www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w/w linku na stronie internetowej Państwa placówki w celu ułatwienia dostępu do rekomendowanego przez POL Brokers Sp.z o.o. ubezpieczenia NNW rodzicom i opiekunom uczniów.

    Zalety programu:
  • Przystępując do ubezpieczenia przy pomocy w/w linku rodzice uczniów zapłacą składkę o 10 zł niższą, niż składka standardowa.
  • W wyniku zeszłorocznej dużej skali przystępowalności on-line program jest jednym z najlepszych dostępnych obecnie na rynku.
  • Placówka oraz Rada Rodziców nie są ubezpieczającym na polisie – nie ma potrzeby zbierania składek od poszczególnych rodziców/klas.
    Do ubezpieczenia można przystąpić on-line, bez wychodzenia z domu – bez zbędnego angażowania dyrekcji, nauczycieli, Rady Rodziców.
  • Wszelkie niezbędne dokumenty są wysyłane na wskazany adres e-mail, Rodzic decyduje o wyborze wariantu, sumie ubezpieczenia, składce i samodzielnie dokonuje płatności.

Dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli

W związku z ograniczeniami MEN dotyczącymi zawierania ubezpieczeń NNW uczniów przez dyrektorów placówek oświatowych i rady rodziców, pojawiły się trudności z uzyskaniem korzystnej oferty ubezpieczenia OC dyrektora szkoły i nauczycieli. Wychodząc naprzeciw pojawiającym się potrzebom funkcjonujący od 2011 roku program ubezpieczenia OC Funkcjonariuszy Publicznych został rozszerzony o OC zawodowe, z którego mogą skorzystać dyrektorzy szkół oraz nauczyciele.

W związku z powyższym prosimy o przekazanie tej informacji osobom zainteresowanym.

O przystąpieniu do ubezpieczenia każdy pracownik decyduje indywidualnie, bez angażowania pracodawcy. Do ubezpieczenia można przystąpić w każdej chwili, 100 % on-line, bez potrzeby podpisywania deklaracji, bez dodatkowych kosztów odsyłania dokumentów oraz w wygodnej formie płatności elektronicznej. Cały proces przystąpienia nie zajmuje dłużej niż 5 minut. Do ubezpieczenia może przystąpić nawet jedna osoba. Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://www.sug-ubezpieczeni.pl/oferta/oc-funkcjonariuszy-publicznych-dyr