Ubezpieczenie uczniów

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Dyrekcja SOSWNiS w Raciborzu informuje, iż ubezpieczenie wychowanków nie jest obowiązkowe. Rodzice ubezpieczają dzieci sami zgodnie z własnym wyborem.

Poniżej przedstawiamy propozycje firm ubezpieczeniowych, które wpłynęły do placówki i zostały uzgodnione z kadrą kierowniczą placówki na rok szkolny 2022/2023.

Informacja dotycząca NNW szkolne 2022 zgodnie z wytycznymi WHO oraz MEN

Dyrekcja Szkoły / Rada Rodziców,

wychodząc naprzeciw zaleceniom dotyczącym unikania płatności gotówkowych w dobie COVID-19 przedstawiamy możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej zgodnie z wymogami zarówno WHO jak i MEN w formie bezgotówkowej. Poniżej przesyłamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:

www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w/w linku na stronie internetowej Państwa placówki w celu ułatwienia dostępu do rekomendowanego przez POL Brokers Sp.z o.o. ubezpieczenia NNW rodzicom i opiekunom uczniów.

    Zalety programu:
  • Przystępując do ubezpieczenia przy pomocy w/w linku rodzice uczniów zapłacą składkę o 10 zł niższą, niż składka standardowa.
  • W wyniku zeszłorocznej dużej skali przystępowalności on-line program jest jednym z najlepszych dostępnych obecnie na rynku.
  • Placówka oraz Rada Rodziców nie są ubezpieczającym na polisie – nie ma potrzeby zbierania składek od poszczególnych rodziców/klas.
    Do ubezpieczenia można przystąpić on-line, bez wychodzenia z domu – bez zbędnego angażowania dyrekcji, nauczycieli, Rady Rodziców.
  • Wszelkie niezbędne dokumenty są wysyłane na wskazany adres e-mail, Rodzic decyduje o wyborze wariantu, sumie ubezpieczenia, składce i samodzielnie dokonuje płatności.

Dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli

W związku z ograniczeniami MEN dotyczącymi zawierania ubezpieczeń NNW uczniów przez dyrektorów placówek oświatowych i rady rodziców, pojawiły się trudności z uzyskaniem korzystnej oferty ubezpieczenia OC dyrektora szkoły i nauczycieli. Wychodząc naprzeciw pojawiającym się potrzebom funkcjonujący od 2011 roku program ubezpieczenia OC Funkcjonariuszy Publicznych został rozszerzony o OC zawodowe, z którego mogą skorzystać dyrektorzy szkół oraz nauczyciele.

W związku z powyższym prosimy o przekazanie tej informacji osobom zainteresowanym.

O przystąpieniu do ubezpieczenia każdy pracownik decyduje indywidualnie, bez angażowania pracodawcy. Do ubezpieczenia można przystąpić w każdej chwili, 100 % on-line, bez potrzeby podpisywania deklaracji, bez dodatkowych kosztów odsyłania dokumentów oraz w wygodnej formie płatności elektronicznej. Cały proces przystąpienia nie zajmuje dłużej niż 5 minut. Do ubezpieczenia może przystąpić nawet jedna osoba. Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://www.sug-ubezpieczeni.pl/oferta/oc-funkcjonariuszy-publicznych-dyr

OFERTA NNW SZKOLNE INTERRISK 2022/2023

Do informacji wraz z pozostałymi propozycjami

Nowości i zmiany w ofercie:

– koszty korepetycji powstałe na skutek NW, do 10 godzin lekcyjnych do 500 zł

– koszty porady psychologa w związku z NW lub śmiercią rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW do 500 zł

– Opcja HEJT STOP (pomoc psychologiczna, informatyczna, prawna) do 5 000 zł, poniżej tabela ze szczegółami.

– uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku jednorazowe świadczenie tzw. „BÓLOWE” 150 zł ( dotychczas było 1% SU )

– Pobyt w szpitalu w  wyniku choroby – świadczenie od 2-go dnia pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu do 100 dni –  100 zł / dzień.

  A było: Pobyt w szpitalu w  wyniku choroby – świadczenie od 2 do 100 dni – 150 zł za dzień od 1 do 10 dnia i 100 zł za dzień od 11 do 100 dnia.

– Pobyt w szpitalu w  wyniku NNW – świadczenie od 1-go dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu do 60 dni

  A było: Pobyt w szpitalu w  wyniku NNW – od 1-go dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu do 100 dni

– możliwość zawarcia umowy na 24 miesiące!