Szkoła Podstawowa

Na każdym etapie kształcenia oraz w grupach wychowawczych Ośrodek zapewnia kadrę pedagogiczną z przygotowaniem przedmiotowym oraz surdopedagogicznym i surdologopedycznym.
Na indywidualizację procesu nauczania i sukcesy uczniów wpływają dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe oraz liczebność klas (6 – 8 osób).

W naszej placówce funkcjonują świetlice szkolne gdzie nasi uczniowie mają zapewnioną opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

W komunikacji stosujemy zarówno metody werbalne, jak i Systemowy Język Migowy oraz Polski Język Migowy, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

  • Zapewniamy indywidualną pracę z dzieckiem i rodzicem stymulującą rozwój emocjonalny i społeczny.
  • Pracujemy metodami nauczania dobranymi do możliwości percepcyjnych dzieci: audytywno – werbalną, słowno – migową (dostosowaną także dla dzieci z głębokim ubytkiem słuchu)
  • Wykorzystujemy elementy różnych metod pracy z dzieckiem: Dobrego Startu, Ośrodków Pracy, Knillów, Sherborne Stosujemy poznanie wielozmysłowe: wycieczki edukacyjne, inscenizacje, gry dydaktyczne, pracę z komputerem i stymulację sensoryczną.
  • Zapewniamy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła specjalistyczne, koła wyrównawczo – dydaktyczne

6-cio latki w naszej szkole

Sale dla najmłodszych uczniów posiadają kąciki nadające się do wypoczynku i zabawy. W związku z tym sale lekcyjne składają się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i przestrzeni wolnej, nadającej się do zabawy (odpowiednio do tego przystosowanej, zawierającej również zabawki).

Nauczyciele podczas lekcji wykorzystują część wolną sali, z dywanem do przeprowadzania zajęć, przy których uczeń nie musi siedzieć przy stoliku.
Uczniowie mają także możliwość pozostawienia w szkole części swych podręczników i przyborów szkolnych, tak aby nie musieli nosić ciężkich tornistrów.
Podczas nauki nasi nauczyciele zwracają uwagę, aby dzieci w pierwszej klasie więcej czasu spędzały ucząc się poprzez zabawę, a dopiero w kolejnych klasach wydłużają czas dziecka spędzony przy stoliku.
Nauka sześciolatków jest bardziej zindywidualizowana, bliższa edukacji przedszkolnej, połączona z zabawą i opieką nad dzieckiem.
Nasza szkoła zapewnia również przedszkolny standard opieki nad dzieckiem po zajęciach szkolnych, w szkolnych świetlicach.

W naszej placówce znajduje się także miejsce zabaw wyposażone w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła.”