START

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Raciborzu

Placówka, jako jedyna w regionie, kompleksowo kształci dzieci i młodzież z wadami słuchu i mowy.

Ośrodek powstał w 1836 roku z inicjatywy dr Karla Kuh.

Mimo wielu zawirowań historycznych, zmian ustrojowych, trudności ekonomicznych, placówka nadal prężnie funkcjonuje realizując pierwotnie założone cele… czytaj dalej