Szkoła Policealna woj. Śląskiego

Po kliknięciu linku otworzy się dokument

Oferowane kierunki kształcenia:

Szkoła Policealna woj. śląskiego:

  • florysta
  • terapeuta zajęciowy
  • opiekun osoby starszej
  • technik usług kosmetycznych
  • technik administracji
  • opiekunka dziecięca

Na każdym etapie kształcenia oraz w grupach wychowawczych Ośrodek zapewnia kadrę pedagogiczną z przygotowaniem przedmiotowym oraz surdopedagogicznym i surdologopedycznym.

Na indywidualizację procesu nauczania i sukcesy uczniów wpływają dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe oraz liczebność klas (6 – 8 osób).

W komunikacji stosujemy zarówno metody werbalne, jak i Systemowy Język Migowy oraz Polski Język Migowy, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

  •   Zapewniamy indywidualną pracę z dzieckiem i rodzicem stymulującą rozwój emocjonalny i społeczny
  •      Pracujemy metodami nauczania dobranymi do możliwości percepcyjnych dzieci: audytywno – werbalną, słowno – migową (dostosowaną także dla dzieci z głębokim ubytkiem słuchu)
  •      Wykorzystujemy elementy różnych metod pracy z dzieckiem: Dobrego Startu, Ośrodków Pracy, Knillów, Sherborne
  •      Stosujemy poznanie wielozmysłowe: wycieczki edukacyjne, inscenizacje, gry dydaktyczne, pracę z komputerem i stymulację sensoryczną