Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Dane dotyczące składki:

Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
ul. K. Miarki 4, 47-400 Racibórz

Numer rachunku bankowego: 17 8474 0007 2000 0005 9373 0001

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko ucznia

                      klasa (Szkoła Podstawowa, Branżowa, Technikum, Szkoła Policealna)

Proponowana stawka składki na rok szkolny 2019/2020:

  • 1 dziecko – 50 zł
  • 2 i kolejne dziecko (w Ośrodku) – 35 zł

RADA RODZICÓW - WYDARZENIA

  • Wycieczka – HYDROPOLIS (Wrocław). Klasa 1 b Branżowa – dofinansowanie Rady Rodziców
  • Wycieczka do „Chlebowej chaty” w Brennej. Uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej – dofinansowanie Rada Rodziców