Szkoła Branżowa I Stopnia

Na każdym etapie kształcenia oraz w grupach wychowawczych Ośrodek zapewnia kadrę pedagogiczną z przygotowaniem przedmiotowym oraz surdopedagogicznym i surdologopedycznym.

Na indywidualizację procesu nauczania i sukcesy uczniów wpływają dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe oraz liczebność klas (6 – 8 osób).

W komunikacji stosujemy zarówno metody werbalne, jak i Systemowy Język Migowy oraz Polski Język Migowy, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 • Zapewniamy indywidualną pracę z dzieckiem i rodzicem stymulującą rozwój emocjonalny i społeczny
 • Pracujemy metodami nauczania dobranymi do możliwości percepcyjnych dzieci: audytywno – werbalną, słowno – migową (dostosowaną także dla dzieci z głębokim ubytkiem słuchu)
 • Wykorzystujemy elementy różnych metod pracy z dzieckiem: Dobrego Startu, Ośrodków Pracy, Knillów, Sherborne
 • Stosujemy poznanie wielozmysłowe: wycieczki edukacyjne, inscenizacje, gry dydaktyczne, pracę z komputerem i stymulację sensoryczną

Oferowane kierunki kształcenia:

Branżowa Szkoła I Stopnia (dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

 • krawiec
 • stolarz
 • kucharz
 • fotograf
 • magazynier – logistyk
 • pracownik pomocniczy stolarza
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Ponadto szkoły Ośrodka przygotowują otwarcie nowych kierunków kształcenia po zaopiniowaniu przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia w następujących kierunkach:

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 5 w Raciborzu:

 • Pracownik pomocniczy gastronomii
 • Pracownik obsługi hotelowej

Angielski Branżowy 1 - Let's prepare scrambled eggs!