Wczesne Wspomaganie

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wszechstronne oddziaływanie skierowane na dziecko, u którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Polega na stymulowaniu oraz pobudzaniu rozwoju psychoruchowego i społecznego w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych.

Dla kogo jest WWRD?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole.


Zajęcia w ramach WWRD odbywają się w wymiarze do 8 godzin miesięcznie.

Jakie dokumenty są wymagane, by dziecko mogło zostać objęte WWRD?

 •  OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA wystawiona przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
  Badanie w poradni odbywa się na pisemny wniosek rodziców, nie jest wymagane skierowanie. Pomoc, którą zapewniają poradnie publiczne, jest dobrowolna i nieodpłatna.
 •  Podanie o przyjęcie na zajęcia WWRD – (podanie do wypełnienia na miejscu w placówce).
 •  Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko taki dokument posiada).
 • Do wglądu inna dokumentacja np.:
  • wyniki badań (np. wyniki badań specjalistycznych, audiogram);
  • opinie specjalistów np. psychologiczne, psychiatryczne, opinia wychowawcy przedszkolnego;
  • informacja o stanie zdrowia dziecka;
  • wskazania lub przeciwwskazania do prowadzenia określonej formy terapii;
  • informacja o przyjmowanych lekach i ich skutkach ubocznych.

Oferujemy:

 • Specjalistyczną terapię w przypadku dodatkowych niepełnosprawności.
 • Indywidualną pracę dostosowaną do potrzeb oraz możliwości dziecka i jego rodziny.
 • Zajęcia grupowe integrujące i stymulujące rozwój.
 • Współpracę z innymi placówkami prowadzącymi terapię lub rehabilitację dziecka.
 • W przypadku dzieci z wadą słuchu pracujemy zarówno z dzieckiem aparatowanym, jak i implantowanym.
  Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Dlaczego warto podjąć jak najwcześniejszą stymulację rozwoju dziecka?

 • Na wczesnym etapie rozwoju mózg ma wyjątkowo dużą plastyczność, dzieci mają większą łatwość uczenia się i są bardziej podatne na terapię (wiele zaburzeń nasila się wraz z wiekiem, co utrudnia terapię i edukację).
 • Małe dzieci są bardziej podatne na oddziaływania rehabilitacyjne oraz czynią szybsze postępy.
 • Wczesne wspomaganie jest szansą na osiągnięcie takich umiejętności, których dziecko nie osiągnęłoby bez pomocy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 415 30 01.

Nasza działalność: