Wczesne Wspomaganie

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju są prowadzone w naszej placówce od 2002 roku.

Pracujemy z dziećmi od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.

Prowadzimy terapię dzieci z różnorodnymi niepełnosprawnościami, mającymi OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

 • Logopeda
 • Surdologopeda
 • Neurologopeda
 • Surdopedagog
 • Oligofrenopedagog
 • Psycholog
 • Terapeuta SI
 • Specjalista
 • Biofeedback
 • Instruktor gimnastyki korekcyjnej i pływania

Każde dziecko ma przyznane 2 godziny zajęć tygodniowo.

Oferujemy:

 • Specjalistyczną terapię w przypadku dodatkowych niepełnosprawności
  Indywidualną pracę dostosowaną do potrzeb dziecka i jego rodziny
 • Zajęcia grupowe integrujące i stymulujące rozwój
 • Współpracę z innymi placówkami prowadzącymi terapię lub rehabilitację dziecka
 • W przypadku dzieci z wadą słuchu pracujemy zarówno z dzieckiem aparatowanym, jak i implantowanym

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 415 30 01.

Dokumentacja potrzebna do przyjęcia dziecka na zajęcia WWRD:

 • Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wystawiona przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną (oryginał lub kopia z potwierdzoną zgodnością z oryginałem).
 • Podanie o przyjęcie na zajęcia WWRD – dokument do pobrania (można też wypełnić podanie na miejscu, w placówce).
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka z numerem PESEL.
 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko taki dokument posiada).
 • Do wglądu inna dokumentacja np.:
   • wyniki badań (np. wyniki badań specjalistycznych, audiogram)
   • opinie specjalistów np. psychologiczne, psychiatryczne, opinia wychowawcy przedszkolnego
   • informacja o stanie zdrowia dziecka
   • wskazania lub przeciwwskazania do prowadzenia określonej formy terapii
   • informacja o przyjmowanych lekach i ich skutkach ubocznych

Nasza działalność: