KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Raciborzu

Im. Marii Grzegorzewskiej
   Nasz adres:
ul. Karola Miarki 4

47-400 Racibórz

tel: 32 415 22 55
fax: 32 415 30 01

e-mail: sekretariat@soswnis.pl

(Artykuł tłumaczony na język migowy)

Książka adresowa - SOSWNiS w Raciborzu

Stanowisko /
Komórka organizacyjna / Podmiotowość

Adres e-mail, telefon

Imię i nazwisko pracownika / Zakres dziedzinowy.

Dyrektor

dyrektor@soswnis.pl

tel. 32 415 30 01 wew. 22

Agata Tańska

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej

wicedyrektor.sp@soswnis.pl

tel. 32 415 30 01 wew. 27

Cezary Solich

Wicedyrektor Szkół Ponadpodstawowych

wicedyrektor.pp@soswnis.pl

tel. 32 415 30 01 wew. 30

Iwona Szablińska

Kierownik d/s. Wychowania i Opieki

kierownik.wychowania@soswnis.pl

tel. 32 415 30 01 wew. 36

Piotr Moroz

Kierownik Świetlic

kierownik.swietlic@soswnis.pl

tel. 32 415 30 01

Beata Kanclerz

Kierownik Szkolenia Praktycznego

kierownik.szkolenia@soswnis.pl

tel. 32 415 30 01 wew. 49

Magdalena Tarnowska

Dział Finansowy

ksiegowosc@soswnis.pl

 

Główny Księgowy:

tel. 32 415 24 20 lub

32 415 30 01 wew. 24

 

Księgowość:

tel. 32 415 30 01 wew. 25

 

Intendentura:

tel. 32 415 30 01 wew. 46

Gabriela Kuśnik – Główny Księgowy

 

Obsługa rachunkowo-księgowa.

 

Intendentura.

place@soswnis.pl

tel. 32 415 30 01 wew. 25

Obsługa płac.

socjalny@soswnis.pl

tel. 32 415 30 01 wew. 25

Obsługa funduszu socjalnego.

Dział Organizacyjno – Kadrowy

organizacja@soswnis.pl

tel. 32 415 30 01 wew. 45

Andrzej Lepczyński –
Zastępca Dyrektora d/s. Administracyjno – Ekonomicznych

kadry@soswnis.pl

tel. 32 415 30 01 wew. 23

Obsługa kadrowa.

projekty@soswnis.pl

Obsługa projektów współfinansowanych z funduszy UE.

sekretariat@soswnis.pl

tel. 32 415 30 01 wew. 21

tel. 32 415 30 01 wew. 29

Obsługa korespondencji ogólnej.

Obsługa sekretariatu.

rekturacja@soswnis.pl

tel. 32 415 30 01 wew. 29

Obsługa naboru uczniów
do szkół funkcjonujących
w placówce.

zamowienia@soswnis.pl

 

Zamówienia publiczne:

tel. 32 415 30 01 wew. 26

 

Zaopatrzenie:

tel. 32 415 30 01 wew. 23

Obsługa zamówień publicznych.

Obsługa zaopatrzenia.

informatyk@soswnis.pl

tel. 32 415 30 01

Obsługa zasobów informatycznych.

Inspektor Ochrony Danych

iod@soswnis.pl

tel. 32 415 30 01 wew. 47

Obsługa RODO

Mobbing

mobbing@soswnis.pl

Obsługa zgłoszeń dotyczących mobbingu w pracy.

Naruszenia prawa

naruszenia@soswnis.pl

Obsługa zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa.