EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Sprawdzian klas VIII

Informacja dla Rodziców i Uczniów klas VIII dotycząca możliwych dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE Marcina Smolika egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzony będzie w dniach 24-26 maja. 24 maja odbędzie się egzamin z języka polskiego, 25 maja – z matematyki, a 26 maja – z języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminu w maju, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym, który wyznaczono na 13-15 czerwca. Wyniki egzaminu ósmoklasisty – niezależnie, czy zdawanego w maju, czy w czerwcu – uczniowie poznają 1 lipca, a zaświadczenia o wynikach otrzymają 8 lipca 2022 roku.

Materiały video na temat poszczególnych dni egzaminu ósmoklasisty: