EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Sprawdzian klas VIII

Informacja dla Rodziców i Uczniów klas VIII dotycząca możliwych dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W szkołach dla dzieci i młodzieży W terminie głównym

  1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

  1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz.9:00
  2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

arkusz dla osób słabosłyszących i niesłyszących (O*-700)

  • język polski 180 minut
  • matematyka 150 minut
  • język obcy nowożytny 135 minut

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom 3 lipca 2023 r. 31 stycznia 2023 r.

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji do 6 lipca 2023 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 6 lipca 2023 r.

Materiały video na temat poszczególnych dni egzaminu ósmoklasisty: