EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Sprawdzian klas VIII

Po kliknięciu w link otworzy się w tym oknie nowa strona

Informacja dla Rodziców i Uczniów klas VIII dotycząca możliwych dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2024r

W szkołach dla dzieci i młodzieży W terminie głównym

  1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

  1. język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz.9:00
  2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

arkusz dla osób słabosłyszących i niesłyszących (O*-700)

  • język polski 180 minut
  • matematyka 150 minut
  • język obcy nowożytny 135 minut

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom 3 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji do 3 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 3 lipca 2024 r.

Po kliknięciu linku zostanie otworzy się dokument

INFORMATORY

Część ogólna informatora o egzaminie ósmoklasisty w roku 2024

KOMUNIKATY

Link zewnętrzny: Informacje o zbieraniu danych oraz informacje o cookies, dotyczących poniższej strony znajdziesz tutaj – czytaj dalej…

Dokumenty do pobrania:

Materiały video na temat poszczególnych dni egzaminu ósmoklasisty:

Po kliknięciu miniatury zostanie odtworzy się film

Link zewnętrzny: Informacje o zbieraniu danych oraz informacje o cookies, dotyczących poniższej strony znajdziesz tutaj – czytaj dalej…