Kadra kierownicza

DYREKTOR PLACÓWKI

mgr Agata Tańska

WICEDYREKTOR DO SPRAW PROWADZENIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

mgr Iwona Szablińska

WICEDYREKTOR DO SPRAW PROWADZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

mgr Cezary Solich

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNYCH

mgr Andrzej Lepczyński

KIEROWNIK WYCHOWANIA I OPIEKI

mgr Piotr Moroz

KIEROWNIK ŚWIETLIC SZKOLNYCH

mgr Beata Kanclerz

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Magdalena Tarnowska

KIEROWNIK DZIAŁU KADR

Katarzyna Bugla

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Kuśnik