Sposoby finansowania

Stowarzyszenie Promyczek Nadziei jest organizacją non profit. Fundusze na działalność są pozyskiwane ze składek członkowskich, udziału w projektach oraz od darczyńców.