RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

1. Obowiązek informacyjny - informacje o administratorze danych oraz o prawach osób, których dane dotyczą:
2. Monitoring wizyjny:
3. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych uczniów – zgody na przetwarzanie:
4. Oświadczenia pełnoletnich uczniów – zgody na przetwarzanie:
5. Oświadczenia pracowników – zgody na przetwarzanie:
6. Polityka prywatności: