Polityka prywatności

Preambuła.

Niniejsza polityka prywatności opracowana została w celu poinformowania Cię, jako osobę odwiedzającą naszą stronę internetową, o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu oraz o prawach, jaki Ci przysługują w związku z odwiedzaniem naszej witryny. Przedstawione poniżej informacje mają również na celu spełnienie przez naszą placówkę obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13-14 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Kim jesteśmy?

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, jest publiczną placówką oświatową kształcącą dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności z wadami mowy i słuchu.

W celu promocji statutowej działalności naszej placówki oraz różnego rodzaju wydarzeń oświatowo-kulturalnych i społecznych, prowadzimy stronę internetową pod adresem: https://oswnis.pl/

Tożsamość administratora danych.

Administratorem danych osobowych w związku z prowadzeniem strony internetowej https://oswnis.pl/ jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących z siedzibą przy ul. K. Miarki 4 w Raciborzu (47-400).

Administratora danych reprezentuje Dyrektor Ośrodka, z którym możesz się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres dyrektor@soswnis.pl lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Informacje o inspektorze ochrony danych.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących powołany został inspektor ochrony danych, z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych, pisząc na adres poczty elektronicznej: ido@soswnis.pl

Zasady przetwarzania danych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Jakie dane zbieramy i dlaczego je zbieramy?

W ramach prowadzenia witryny https://oswnis.pl/ przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności:

 • W przypadku publikacji treści na naszej witrynie:
  • Imię i nazwisko,
  • Wizerunek,
  • Informacje o poziomie kształcenia ucznia (szkoła i klasa) i/lub informacje o przypisaniu
   do grupy wychowawczej,
  • Nazwa zakładu pracy i stanowisko,
  • Treści wypowiedzi audiowizualnych;
 • W przypadku prowadzenia korespondencji elektronicznej (e-mailowej):
  • Imię i nazwisko, adres e-mail,
  • Informacje zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości;
 • W przypadku odwiedzania naszej witryny:
  • Adresy IP osób odwiedzających naszą stronę internetową;
  • Dane statystyczne.

Powyższe dane zbieramy w celu prowadzenia naszej strony internetowej i publikacji materiałów promocyjnych, w szczególności:

 • Promowania działalności placówki w Internecie, w tym przedstawienia oferty edukacyjnej kierowanej do dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami;
 • Promowania różnego rodzaju wydarzeń oświatowo-kulturalnych oraz społecznych, których organizatorem lub współorganizatorem jest nasza placówka;
 • Budowania i utrzymania relacji społecznych z osobami zaangażowanymi w życie naszej placówki oraz z osobami i organizacjami zaprzyjaźnionymi z naszą placówką.

Gromadzenie adresów IP osób odwiedzających naszą witrynę oraz danych statystycznych, związane jest z bezpieczeństwem oraz zdolnością techniczną utrzymania naszej strony internetowej.

Pliki Cookie – „Ciasteczka”

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookie przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie.

Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Większość przeglądarek internetowych pozwala na kontrolowanie plików Cookie. Mechanizm obsługujący pliki Cookie zazwyczaj jest domyślnie włączony, co umożliwia zapisywanie plików Cookie na Twoim komputerze. Twoja przeglądarka może też mieć ustawienia pozwalające na zarządzanie plikami cookie z poszczególnych witryn, np. ustawienia pozwalające usuwać pliki Cookie, włączać lub wyłączać ich działanie oraz określać preferencje dla poszczególnych witryn. Włączenie blokowania plików Cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych elementów naszej witryny.

Kiedy zbieramy dane?

Twoje dane zbieramy w chwili odwiedzenia naszej witryny internetowej, w szczególności gdy:

 • Przeglądasz naszą stronę internetową;
 • Wyślesz nam wiadomość za pomocą poczty elektronicznej.

Dane osób znajdujących się w publikacjach wytwarzanych przez pracowników placówki, zbierane są:

 • Podczas kręcenia filmów i wykonywania fotografii związanych z wydarzeniami/imprezami organizowanymi lub współorganizowanymi przez naszą placówkę;
 • Podczas kręcenia filmów i wykonywania fotografii związanych z przygotowaniem materiałów promujących ofertę edukacyjną naszej placówki.

Jakie dane publikujemy?

Materiały wytworzone i opublikowane przez pracowników naszej placówki.

Na stronie naszej witryny publikujemy:

 • Filmy z wydarzeń/imprez organizowanych lub współorganizowanych przez naszą placówkę, zawierające w szczególności:
  • Wizerunek uczniów i/lub pracowników placówki;
  • Wizerunek osób biorących udział w organizowanych lub współorganizowanych przez placówkę wydarzenia/imprezach;
  • Imiona i nazwiska uczniów i/lub pracowników placówki, których wizerunek został zarejestrowany na opublikowanym materiale filmowym;
  • Poziom kształcenia (nazwa szkoły, klasa) uczniów, których wizerunek został zarejestrowany na opublikowanym materiale filmowym;
  • Nazwy grup wychowawczych uczniów, których wizerunek został zarejestrowany na opublikowanym materiale filmowym;
  • Komentarze audiowizualne uczniów, pracowników lub innych osób, które wyraziły chęć skomentowania zarejestrowanego i opublikowanego wydarzenia/imprezy;
 • Filmy promujące ofertę edukacyjną placówki, zawierające w szczególności:
  • Wizerunek uczniów i/lub pracowników placówki;
  • Imiona i nazwiska uczniów i/lub pracowników placówki, których wizerunek został zarejestrowany na opublikowanym materiale filmowym;
  • Poziom kształcenia (nazwa szkoły, klasa) oraz kierunek kształcenia uczniów, których wizerunek został zarejestrowany na opublikowanym materiale filmowym;
  • Komentarze audiowizualne uczniów i/lub pracowników, którzy wyrazili chęć wyrażenia opinii w związku z materiałem promocyjnym;
 • Zdjęcia z wydarzeń/imprez organizowanych lub współorganizowanych przez naszą placówkę, zawierające w szczególności:
  • Wizerunek uczniów i/lub pracowników placówki;
  • Wizerunek osób biorących udział w organizowanych lub współorganizowanych przez placówkę wydarzenia/imprezach;
  • Imiona i nazwiska uczniów i/lub pracowników placówki, których wizerunek został opublikowany na materiale zdjęciowym;
  • Poziom kształcenia (nazwa szkoły, klasa) uczniów, których wizerunek został opublikowany na materiale zdjęciowym;
  • Nazwy grup wychowawczych uczniów, których wizerunek został opublikowany na materiale zdjęciowym;
 • Zdjęcia promujące ofertę edukacyjną placówki, zawierające w szczególności:
  • Wizerunek uczniów i/lub pracowników placówki;
  • Imiona i nazwiska uczniów i/lub pracowników placówki, których wizerunek został opublikowany na materiale zdjęciowym;
  • Poziom kształcenia (nazwa szkoły, klasa) oraz kierunek kształcenia uczniów, których wizerunek został opublikowany na materiale zdjęciowym;
 • Różnego rodzaju informacje kierowane do uczniów i ich opiekunów oraz osób zaprzyjaźnionych z naszą placówką lub zainteresowanych naszą działalnością.

Osadzone treści.

Artykuły na stronie naszej witryny mogą zawierać osadzone treści, np. filmy, obrazki, artykuły, itp. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę, np. www.youtube.pl

Osadzone treści mogą zbierać informacje o Tobie, używać plików Cookie (ciasteczek), dołączać dodatkowe zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z innymi witrynami internetowymi, jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Osadzone treści w większości przypadków pochodzą ze stron internetowych Facebook’a i YouTube. Więcej informacji o polityce prywatności serwisów, z których korzystamy możesz znaleźć tutaj:

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl

Analiza statystyk

Serwisy w domenie: oswnis.pl korzystają z mechanizmu do tworzenia statystyk w oparciu o wewnętrzne oprogramowanie witryny.

Oprogramowanie do tworzenia statystyk może używać plików Cookie w celu zbierania informacji i generowania raportów ze statystykami użytkownika witryny.

Gromadzone dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych osób odwiedzających witrynę.

Dane statystyczne gromadzone są w celach związanych z bezpieczeństwem witryny,
np. monitorowania obciążenia serwera i transferu danych.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną do przetwarza Twoich danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą nasze witryny (strony internetowe w domenie oswnis.pl), to akceptujesz niniejszą politykę prywatności, a tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy nie chcesz zaakceptować naszej polityki prywatności, to opuść nasze witryny i usuń pliki Cookie ze swojego komputera.

Jeżeli Twoje dane zostały przez nas wytworzone i opublikowane, np. w materiale filmowym lub na zdjęciach, to oznacza to że posiadamy Twoją pisemną zgodę, wyrażoną przed publikacją materiału.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane zostały opublikowane bez Twojej zgody, to pilnie skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres skrzynki pocztowej: ido@soswnis.pl

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie:

 • W przypadku osób odwiedzających nasza witrynę:
  • Utrudnienia w przeglądaniu naszych serwisów internetowych;
 • W przypadku danych związanych z materiałami audiowizualnymi (np. filmami, zdjęciami, itp.):
  • Brak możliwości występowania na opublikowanych materiałach audiowizualnych – filmach, zdjęciach, itp.

Jakie przysługują Ci prawa?

Posiadasz prawo do:

 • Żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli dane zostały zebrane na podstawie Twojej zgody; Uwaga, proszę zapamiętać, że cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody, przed jej cofnięciem;
 • Żądania usunięcia swoich danych, jeżeli dane zostały zebrane na podstawie Twojej zgody;
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak realizujemy przysługujące Ci prawa?

Prawo dostępu do Twoich danych, realizujemy za pośrednictwem naszej witryny, a konkretnie
za pomocą publikacji Twoich danych na witrynie naszej strony internetowej. Jeżeli dostęp do danych obejmuje dane nieopublikowana na naszej witrynie, to możesz się zwrócić do nas z wnioskiem o wydanie ich kopii. Wniosek, o którym mowa wyżej powinien być przesłany na adres poczty elektronicznej: sekretariat@soswnis.pl oraz zawierać informację o Twojej tożsamości, informację o jaki zakres danych chodzi oraz informację w jakiej formie dane mają zostać przekazane.

Zastrzegamy, że w przypadku danych obejmujących materiały audiowizualne, za względu na charakter danych, możliwości techniczne i obecność innych osób na nagraniach lub zdjęciach, przekazania kopii może okazać się niemożliwe.

Prawo do sprostowania Twoich danych (jeżeli mamy taką techniczną możliwość) realizujemy na Twój wniosek przesłany do nas na adres poczty elektronicznej: sekretariat@soswnis.pl. Wniosek, o którym mowa wyżej powinien zawierać informacje dotyczące Twojej tożsamości i wskazania publikacji, której sprostowanie ma dotyczyć.

Prawo do żądania usunięcia danych realizujemy na Twój pisemny wniosek, który należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@soswnis.pl. Wniosek powinien zawierać dane o Twojej tożsamości wraz z uzasadnieniem, np. materiał w ocenie osoby, której dane dotyczą, godzi w jej dobro osobiste lub wskazanie przesłanki wynikającej z art. 17 RODO.

Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie realizujemy na Twój pisemny wniosek, który należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@soswnis.pl lub złożyć osobiście w siedzibie naszej placówki.

Wniosek powinien zawierać dane o Twojej tożsamości wraz z oświadczeniem o następującej treści:
Ja niżej podpisana/podpisany cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach prowadzonej przez Państwa placówkę witryny internetowej”.

Jeżeli wniosek dotyczy danych osobowych niepełnoletniego ucznia naszej placówki, to opiekun prawny tego ucznia składa pisemny wniosek zawierający informacje o swoją tożsamość oraz oświadczenie
o następującej treści: „Ja niżej podpisana/podpisany cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego ………………….. (imię i nazwisko) w ramach prowadzonej przez Państwa placówkę witryny internetowej”.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych realizujesz we własnym zakresie, jeżeli uważasz że Twoje dane osobowe są nieprawidłowo przetwarzane lub przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa. Skargę należy złożyć zgodnie z instrukcjami opublikowanymi na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/.

Każdy złożony do nas wniosek jest rozpatrywany w porozumieniu z powołanym w placówce inspektorem ochrony danych. Po zakończeniu rozpatrywania wniosku przystępujemy do stosownych prac w oparciu o przepisy RODO.

Uwaga! Termin „Twoja tożsamość”, którym posłużyliśmy się przy objaśnianiu realizacji Twoich praw oznacza: imię, nazwisko, adres do korespondencji.

Czy wykorzystujemy dane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Nie. Nasza placówka nie wykorzystuje zgromadzonych danych do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Z kim dzielimy się danymi?

Twoje dane udostępniamy następującym podmiotom:

 • Podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne lub pocztowe na rzecz naszej placówki;
 • Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym
  na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Nie przesyłamy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ponadnarodowy charakter funkcjonowania stron internetowych, dostęp do danych znajdujących się na opublikowanych treściach, posiadają osoby trzecie przeglądające naszą witrynę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe

Jeżeli dane zostały zebrane i opublikowane na podstawie zgody, przechowujemy je przez czas nieokreślony lub do czasu cofnięcia zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła, bez uszczerbku dla wcześniejszego przetwarzania.

Dane statystyczne, logi bezpieczeństwa.

Dane statystyczne i logi bezpieczeństwa przechowujemy przez 1 rok, licząc od dnia
ich zebrania.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

Wszystkie dane osobowe gromadzone w ramach prowadzonej strony internetowej przetwarzamy zgodnie z przepisami RODO.

Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych w innych celach, niż opisane w niniejszej polityce prywatności.

Dyrektor Ośrodka powołał zespół do spraw administracji, moderacji i koordynacji danych przetwarzanych w ramach naszej witryny, w skład którego wchodzą pracownicy naszej placówki.

Wszyscy pracownicy naszej placówki, zaangażowani w przetwarzanie danych w ramach naszej witryny, przeszkoleni zostali w zakresie ochrony danych osobowych. Pracownikom tym nadane zostały odpowiednie upoważnienia.

Dostęp do danych (nieudostępnionych publicznie) posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy naszej placówki.

Przetwarzanie danych oparte jest na zarządzaniu ryzykiem. Nasze wewnętrzne systemy informatyczne chronione są przed utratą atrybutów poufności, integralności i dostępności danych.

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne i przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.