„Stop mowie i gestom nienawiści”

Filmik pt. „Stop mowie i gestom nienawiści”, został zrealizowany przez uczniów naszego Ośrodka we współpracy z młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. Wspólna praca nad interpretacją ważnego w dzisiejszych czasach tematu – hejtu i jego skutków zainspirowała młodych ludzi do refleksji i wypowiedzenia się w tej kwestii . Uczniowie podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi hejtu, wspólnie wypracowali sposoby radzenia sobie z tą formą przemocy.
Podjęte przez nas zadania wynikały także z uczestnictwa młodzieży naszego Ośrodka w tegorocznej kampanii społecznej – Falochron, organizowanej przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach i Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego – edycja Młodzież dla Młodzieży. Nadrzędnym celem kampanii jest m.in. uruchamianie w środowisku szkolnym empatii i rówieśniczego wsparcia, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.
Efektem naszych działań, będących także odpowiedzią na wyzwanie kampanii, jest ten filmik. Ukazuje on uczucia i lęki ofiar hejtu, pokazuje pomoc kolegów i nauczycieli w rozwiązaniu tego problemu. Zwraca uwagę na to, że nie możemy pozostać obojętni na ból i cierpienie osób z naszego otoczenia, czasami wystarczy tylko uśmiech, prosty gest, aby komuś uratować wiarę w drugiego człowieka.
Pieczę nad realizacją filmiku sprawowały Joanna Czerner i Jolanta Labocha