„Dzień Drzwi Otwartych” – 6 kwietnia 2022

W dniu 6 kwietnia w naszym Ośrodku odbyły się „Dni Otwarte”. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji m.in. naukę języka migowego w języku polskim i ukraińskim, wspólne malowanie pisanek, kawiarenka z kawą i ciastem. Ważnym elementem imprezy było zaprezentowanie naszej oferty edukacyjnej, począwszy od Wczesnego Wspomagania, poprzez Szkołę Podstawową, Szkołę Branżową I Stopnia, Technikum, skończywszy na Szkole Policealnej. Zaprezentowali się również wychowawcy z Świetlic Szkolnych oraz Internatu.  Goście byli bardzo zainteresowani naszymi prezentacjami, lekcjami otwartymi. 

Materiał zdjęciowy wykonali uczniowie: Patrycja H. i Piotr K.