Projekt edukacyjny „Dzień Bezpieczeństwa”

 Projekt edukacyjny „Dzień Bezpieczeństwa” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu jednostki samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego w roku szkolnym 2022/2023        Projekt jest skierowany do całej Społeczności SOSWNIS w Raciborzu tj. wychowanków i uczniów, podopiecznych Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, pracowników, rodziców przebywający na terenie placówki w dniach realizacji oraz zaproszonych gości do […]