Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym „ Projekt maskotki – Śląskie miga”

Organizatorem Konkursu Plastycznego „Projekt maskotki – Śląskie miga” jest SOSWNiS w Raciborzu.

 1. CEL KONKURSU
  Konkurs jest elementem programu popularyzacji języka migowego jako środka komunikacji
 2. Wyróżnienie instytucji wspierającej dostępność urzędów do swobodnego funkcjonowania w środowisku osób z niepełnosprawnością słuchu
 3. Promowanie realizacji ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych
 5. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej dzieci i młodzieży SOSWNiS w Raciborzu.

Konkurs jest otwarty i odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:

 • kategoria I – od 7 do 10 lat
 • kategoria II – od 11 do 15 lat
 • kategoria III – powyżej 15 lat

Przedmiotem konkursu jest wykonanie:

 • projektu maskotki / pracy w dowolnej technice(płaskiej)
 • projektu maskotki/ pracy komputerowej;

Technika:

 1. Praca dowolną techniką (płaska) – format od A4 do formatu A3;
 2. Praca komputerowa – wykonana w dowolnym graficznym programie komputerowym (praca musi być wydrukowana)

Termin składania prac do 22.03.2021r. wraz z kartą zgłoszeń – sekretariat SOSWNiS. Regulamin i karty zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej Ośrodka.
W skład komisji/jury zostaną powołani nauczyciele SOSWNiS oraz radni Młodzieżowej Rady Sejmiku Śląskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.03.2021r.

Dokumenty do pobrania: