Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

W dniu 1 września 2022 roku o godzinie 9:00 uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/2023. Apel rozpoczęła dyrektor Ośrodka A. Tańska.  Przywitaliśmy klasy I Szkoły Podstawowej, Branżowej, Technikum oraz Szkoły Policealnej wraz z wychowawcami.