Tak przygotowywaliśmy się do „Dnia Matki”

Wychowanki gr. I przygotowały małe upominki na Dzień Matki. Samodzielnie wykonały magnesy w kształcie słoneczników. Przy okazji nauczyły się jak poprawnie przygotować masę gipsową na odlewy oraz zobaczyły w jaki sposób zachodzi reakcja wiążąca masę.