Spotkanie z pracownikami Straży Granicznej w Raciborzu

Dzisiaj, w czwartek 04.11.br. w auli odbyło się spotkanie z pracownikami Straży Granicznej w Raciborzu.

Uczniowie klas 1-8 SP w czasie spotkania obejrzeli film przedstawiający ich codzienną pracę, zostali także zaproszeni do udziału w konkursie świątecznym, którego tematem jest „Kartka bożonarodzeniowa” i Kalendarz noworoczny’.

Na koniec uczniowie mieli możliwość zobaczyć i posłuchać teledysk z piosenką, ukazującą pracę funkcjonariuszy Straży Granicznej w Raciborzu.
Szczegółowe informacje o konkursie – aktualności www.oswnis.pl