Rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/2021 – relacja

W dniu 1 września 2020 roku o godzinie 9:00 rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny. Spotkanie odbyło się w tym dniu w auli Szkoły Podstawowej. Ze względu na ograniczenia uroczystość dotyczyła klas I wszystkich szkół Ośrodka rozpoczynających naukę w naszej placówce. Uroczystość otwarcia Roku Szkolnego uświetnili swoją obecnością Goście przybyli na zaproszenie dyrektora, którym działalność placówki jest bardzo bliska i zawsze wspierają wszelkie działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami. Świętowali z nami: Pani Wicemarszałek Województwa Śląskiego Beata Białowąs, Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Danuta Maćkowska, oficerowie służb mundurowych Oficer Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Podpułkownik Adam Kurek, Komendant Powiatowej straży Pożarnej bryg. Jarosław Ceglarek, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu Halina Dec licznie zgromadzeni Rodzice podopiecznych ośrodkowa Rada Rodziców Beata Fulneczek, Teresa Wydra, Mieczysław Heflinger.  Dziękujemy Gościom za przybycie i wspólne świętowanie a dzieciom i młodzieży rozpoczynającym naukę wielu sukcesów i nowych niezapomnianych przyjaźni. Materiał zdjęciowy wykonał i udostępnił p. R. Struzik.