„Projekt maskotki – Śląskie miga” – rozstrzygnięty

W dniu 26.03.2021r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu odbyły się obrady(online) jury Konkursu Plastycznego
„Projekt maskotki – Śląskie miga”
Nad obradami jury czuwała komisja konkursowa:
Przewodniczący- Beata Jaskot, nauczyciel – SOSWNiS w Raciborzu
Zastępca przewodniczącego- Magdalena Podlas, nauczycie-SOSWNiS w Raciborzu, reprezentująca środowisko osób niesłyszących.

Jury w składzie:

 1. Agata Tańska–dyrektor SOSWNiS w Raciborzu
 2. Ewa Węglorz-Wicedyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą
 3. Mirosława Gajewska–pracownik Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą
 4. Marta Gajda– przedstawiciel Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, lider projektu
  „Śląskie miga”- „Pokaż to!”
  5.Monika Wosińska- przedstawiciel Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
 5. Rafał Porębski – uczeń Technikum nr 5 SOSWNiS w Raciborzu, przedstawiciel Samorządu Ośrodka
  Na konkurs przedstawiono 18 prac, wykonanych przez dzieci i młodzież z SOSWNiS w Raciborzu.
  Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria 7- 10 lat
I miejsce z wyróżnieniem – Marta Wydra, kl.3w
Opiekun: Beata Jaskot
Wyróżnienie-Michał Liszka, kl.3w
Opiekun: Beata Jaskot

Kategoria 11- 15 lat
I miejsce – Oliwia Luks, Marta Hołusza kl.6a​
Opiekun: Magdalena Podlas;
Nikola Jankowska, kl.8c
Opiekun: Joanna Chudzińska
Wyróżnienie:
kl.4a – Hanna Pośpiech, Laura Szyra, Jakub Andrzejczak, Olivier Sycz, Dominik Zubelewicz;
kl.4b – Łukasz Świtała, Mateusz Koch
kl.5a – Magdalena Zaiczek, Kacper Kolonko
Opiekun: Beata Jaskot;
kl.6a – Natalia Paciorek
Opiekun: Joanna Chudzińska

Kategoria powyżej 15 lat
Wyróżnienie: Laura Folwarczny, Aleksandra Konopka kl.2bBr
Opiekun: Beata Jaskot;
Dominika Niebój, kl.7d
Opiekun: Maria Karabulut

Jury po obradach, ostatecznie postanowiło wybrać pracę plastyczną -projekt, uczennicy Marty Wydry, która stanowi bazę do wykonania maskotki dla woj. śląskiego.
Z prac uczennic: Marty Hołusza ,Oliwii Luks i Nikoli Jankowskiej zostaną do projektu włączone elementy logo, elementy charakterystyczne dla Śląska i społeczności osób niesłyszących i słabosłyszących.
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród będzie miało miejsce w siedzibie Sejmiku Śląskiego w Katowicach. Wizyta będzie miała charakter wycieczki(dla Wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych), połączonej ze zwiedzaniem ciekawych miejsc w Katowicach.
O wszelkich zmianach będziemy informować, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.
Gratulacje !!!!