Program Dnia Otwartego 6 kwietnia 2022

9:00 – 9:30 Budynek Główny – AULA

  • Oficjalne powitanie
  • Występy artystyczne
  • Zwiedzanie Ośrodka w mniejszych grupach

9:40 – 11:30

  • Zajęcia pokazowe we wszystkich typach szkół.

11:30-12:00 Budynek Główny (parter)

  • Przerwa kawowa

12:00 Budynek internatu

  • Zajęcia pokazowe w świetlicach szkolnych
  • Zwiedzanie internatu

13:00 Budynek Główny – AULA

  • Zajęcia z polskiego języka migowego
  • Zajęcia z ukraińskiego języka migowego