Prezentacja twórczości artystycznej nauczyciela SOSWNiS oraz uczniów z Ośrodka w Raciborzu

Prezentacja twórczości artystycznej nauczyciela SOSWNiS oraz uczniów z Ośrodka w Raciborzu.