Pomogliśmy Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu

05 grudnia nasza szkoła przekazała Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu dary zebrane w wyniku zorganizowanej na terenie szkoły akcji pomocowej. Dzięki hojności uczniów, nauczycieli oraz pracowników udało się zebrać karmę dla psów i kotów – podopiecznych schroniska.

Organizatorzy akcji serdecznie dziękują wychowawcom za motywowanie uczniów do wspierania akcji, a uczniom za zaangażowanie się w działania wolontaryjne. Z roku na rok można zaobserwować u naszej młodzieży wzrost świadomości odnośnie problemów związanych z bezdomnością zwierząt w wyniku czego bardzo chętnie udzielają im swojego wsparcia i pomocy.