Najbliższe konkursy plastyczne

Prace należy oddać p. J. Karkus i B. Jaskot