Mosty porozumienia

Po trudnym czasie nauki zdalnej wracamy do szkół i łączymy się w staraniach o nawiązanie pozytywnych kontaktów, rozwój empatii i tolerancji. Odrzucamy bariery i budujemy mosty porozumienia w naszych relacjach