Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne” III edycja na rok szkolny 2022/23

Nasz Ośrodek bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Kreatywne prace plastyczne”. Organizatorką i pomysłodawczynią projektu jest autorka najpopularniejszego w Polsce edukacyjnego bloga plastycznego „Kreatywne Prace Plastyczne”=> https://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/ Koordynatorami projektu na terenie naszej placówki jest Pani Joanna Karkus oraz Pani Beata Jaskot.

Data rozpoczęcia projektu – 09.2022 r., data zakończenia projektu –  05.2023 r. Pełny projekt składa się z 9 zadań. Raz w miesiącu nauczyciel wybiera jedno z trzech zadań podanych przez organizatora – opublikowanych na blogu w ostatnich dniach poprzedniego miesiąca i realizuje zajęcia plastyczne.

Cele projektu:

 1. Cele główne:
 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.
 • Arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
 • Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt.
 1. Cele szczegółowe:
 • Prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy.
 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
 • Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.
 • Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.
 • Współpraca nauczycieli – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

 

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23  – p.2 – „Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, p.8 – „Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów”, a szczególnie myślenia krytycznego i innowacyjnego, wytrwałości, różnorodności i szacunku dla środowiska.