KAMPANIA SPOŁECZNA „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS- IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”

„OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ  PISANIA KARTEK  ŚWIĄTECZNYCH”

   Zakończyliśmy akcję „Ogólnopolskiego Tygodnia Pisania Kartek Świątecznych”. Nasi podopieczni stacjonarnie/zdalnie wraz z nauczycielami, wychowawcami oraz w domu z rodzicami podjęli wyzwanie wykonania i wypisania własnoręcznie kartek świątecznych dla bliskich i osób samotnych.

Wzięliśmy także udział w trzeciej ogólnopolskiej kampanii społecznej „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS- IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”,której celem było zwrócenie uwagi na ważność relacji międzyludzkich w świecie zdominowanym przez nowe technologie.

Dzieci i młodzież poprzez wspólne spotkanie przy stole przy wykonaniu i wypisaniu kartek (w szkole czy w domu rodzinnym) mogli podtrzymać więź,nawet z najdalszymi członkami rodzin (opowiadanie i wspomnienia o członkach rodziny). Wychowankowie zyskali umiejętność własnoręcznego „napisania” kartki, a nawet wykonania  jej od podstaw. 

Kartki zrobione przez siebie i te otrzymane od Fundacji Dbam o Mój Zasięg, mogli wysłać lub zanieść do emerytowanych pracowników naszego Ośrodka,osób pozostających na święta w szpitalu i wszystkich innych, którzy mogą w święta Bożego Narodzenia czuć się samotnie. Poprzez udział w kampanii i akcji „pisania kartek” rozwijana była u uczniów i wychowanków empatia; wzbudzana była chęć do pomocy innym.

Dzieci także zapoznały się z historię swojej rodziny,Ośrodka, w którym się uczą i mieszkają; poznały:

– tradycyjny sposób pisania wiadomości (nie sms, e-mail)

– drogę jaką przebywa kartka świąteczna wysłana w tradycyjny sposób – miejsca w Polsce i na świecie, w których mieszkają ich najbliżsi

– sposób prawidłowego zaadresowania kartek

– specyfikę pracy  Urzędu Pocztowego.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyłączyli się do akcji:))

Życzymy spokojnych, zdrowych świąt oraz dobrego Nowego Roku!!!