Informacje dotyczące powrotu uczniów do szkół SOSWNiS

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 08 – 12.02.2021
Do szkoły, w trybie stacjonarnym wracają wszystkie klasy najwyższe programowo, czyli:
1. 3a BR
2. 3b BR
3. 3c BR
4. 4a TE + NI WR
5. 4b TE
6. 2a PO
Uczniowie, którzy przychodzą danego dnia na zajęcia praktyczne uczestniczą w trybie stacjonarnym we wszystkich lekcjach tego dnia (zawodowych, ogólnokształcących i rewalidacyjnych)
1. 1dBR – poniedziałek
2. 1bBR – środa
3. 1cBR – czwartek
4. 1dBR – poniedziałek
5. 1eBR – poniedziałek
6. 2aBR – poniedziałek i środa
7. 2bBR – wtorek
8. 2cBR – środa i czwartek
9. 2dBR – wtorek
10. 2eBR – poniedziałek
11. 2fBR – tylko stolarze środa na zajęcia praktyczne
2fBR – całość (stolarze i fotografowie) czwartek
12. 1aTE – wtorek
13. 2c TE – poniedziałek
14. 3aTE – poniedziałek i czwartek
15. 3dTE – poniedziałek
Od 15 lutego planujemy, aby wszystkie oddziały pracowały w trybie stacjonarnym


Organizacja pracy Ośrodka od 08.02.2021
Drodzy Rodzice, Uczniowie i Wychowankowie od poniedziałku 08.02.2020r. planujemy zajęcia stacjonarne dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej, Klas III Szkoły Branżowej oraz IV Technikum. Warunkiem takiej organizacji pracy Ośrodka jest powrót wszystkich do szkół uczniów wymienionych wyżej klas . Zaplanowane praktyki odbywają się w placówce podobnie jak w tym tygodniu. Wszelkie uwagi do tego planu powrotu proszę kierować do wychowów klas. Przypominamy o konieczności zachowania reżimu sanitarnego. Uczniowie muszą posiadać wszystkie własne przybory, maseczki i trzymać dystans od innych 1,5 metra. Zapraszamy wymienione klasy naszych szkół i liczymy, że nie pogorszy się sytuacja epidemiczna w kraju. Do zobaczenia a pozostających jeszcze w domach serdecznie pozdrawiam i proszę o cierpliwość.

Z poważaniem Dyrektor A. Tańska