Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

 logo1

  1. Obowiązek informacyjny - informacje o administratorze danych oraz o prawach osób, których dane dotyczą:
  1. Monitoring wizyjny:
  1. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych uczniów – zgody na przetwarzanie:
  1. Oświadczenia pełnoletnich uczniów – zgody na przetwarzanie:
  1. Oświadczenia pracowników – zgody na przetwarzanie: