EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – ważne informacje

Informacja dla Rodziców i Uczniów klas VIII dotycząca możliwych dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE Marcina Smolika egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzony będzie w dniach 24-26 maja. 24 maja odbędzie się egzamin z języka polskiego, 25 maja – z matematyki, a 26 maja – z języka obcego nowożytnego… czytaj dalej