Dzień Bezpiecznego Internetu – DBI 2022

Jak co roku w lutym obchodzimy w naszym Ośrodku Dzień Bezpiecznego Internetu. Podczas zajęć omawiane są zasady bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.
Były prowadzone warsztaty, pogadanki i prezentacje. Z młodszymi klasami zajęcia były prowadzone stacjonarnie, że starszymi zdalnie. Odbyło się również spotkanie z policją. Policjanci mówili o zagrożeniach jakie pojawiają się w sieci oraz jak się przed nimi chronić.