„Beskid bez barier”

W ten weekend wychowankowie wzięli udział w już ostatnim spotkaniu z cyklu rajdów górskich dla osób z niepełnosprawnością „Beskid bez barier”. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Dzięki czemu mogli zachwycić się pięknymi urokami jesieni i poznać nową aktywność jaką oferują góry.