14 X 2022 Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Święta Komisji Narodowej – najserdeczniejsze życzenia całemu Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom oświaty – Dużo zdrowia, energii i wytrwałości, byście mogli w pełni realizować swoje plany zawodowe.