Wyróżnienie w I edycji Konkursu Plastycznego „My i Ryby”

Nasza uczennica Marta Wydra z kl.4a SP pod kierunkiem p. Beaty Jaskot otrzymała
nagrodę – wyróżnienie w I edycji Konkursu Plastycznego „My i Ryby.”

„Dzień dobry, uprzejmie informujemy, że zakończyła się 1. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas“.
Komisja Konkursowa, na czele z Panią Justyną Adamską, Dyrektorem Departamentu Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, koordynującym realizację zadań Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) w zakresie informacji i promocji, spośród 228 nadesłanych prac wybrała laureatów konkursu oraz przyznała dodatkowe wyróżnienia.
Wyniki konkursu oraz listy laureatów i wyróżnionych zostały zamieszczone na stronie internetowej PO RYBY 2014-2020:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-dzieci-my-i-ryby—rozstrzygniety
Dzieci wykazały się szeroką wyobraźnią, talentem i niezwykłą pomysłowością w wykonaniu prac. Zadanie nie było łatwe, ponieważ praca musiała być nie tylko atrakcyjna plastycznie, ale również ilustrować w czytelny i ciekawy sposób wiedzę o funduszach unijnych, w szczególności o Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim. Pomimo trwającej pandemii, efekty konkursu spełniły nasze oczekiwania. Bardzo cieszymy się z nadesłanych prac.
Mimo to, w kilku województwach nie sposób było rozstrzygnąć konkurs z uwagi na niedostateczną liczbę prac lub ich brak.
W takich przypadkach Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu dodatkowych wyróżnień dla uczestników za włożony trud w wykonanie swoich prac.

W związku z powyższym chcielibyśmy serdecznie poinformować, że Twórcom prac plastycznych, przesłanych przez Państwa na konkurs, zostały przez Jury Konkursu przyznane dodatkowe wyróżnienia.”

Serdecznie gratulujemy!!!