I Wiosenny Turniej Szachowy

W dniu 29 marca 2022r. odbył się I Wiosenny Turniej Szachowy dla dzieci szkoły podstawowej SOSWNIS. Konkurs przeprowadzony został w dwóch grupach wiekowych:
I grupa – dzieci klas I – III,
II grupa – dzieci klas IV – VIII a organizatorem był Krzysztof Fojcik.
Do konkursu zgłosiło się 16 dzieci.
29 marca 2022 r. od godz. 9:00 na auli szkoły po powitaniu i przedstawieniu 10 zasad jakie należy przestrzegać, rozpoczęto turniej. Zmagania trwały ponad 3 godziny. Po zakończeniu turnieju zostały wręczone zawodnikom: dyplomy, puchary, drobne upominki i słodycze. Sponsorami nagród byli: Stowarzyszenie „Promyczek”, organizator konkursu, kierownik internatu oraz dyrektor ośrodka.
Wynik konkursu:
Grupa I – dzieci klas I-III
1. Alan Kipich-Słodziński
2. Michał Bartecki
3. Adam Chrystof

Grupa II – dzieci klas IV-VIII
1. Jakub Słodziński
2. Adam Ptylik
3. Marta Hołusza
Najmłodszy uczestnik konkursu – Alan Kipich-Słodziński.