„Dzień Kolorowej Skarpetki”- 21.03.22. 

                      Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa 

„Zakładając kolorową skarpetkę zwracamy na siebie uwagę, a tym samym zwracamy uwagę na problemy ludzi chorych na Zespół Downa. W Światowym Dniu Osób z  Zespołem Downa chcemy pokazać, że różni nas od nich tak niewiele, jeden dodatkowy, niepasujący chromosom – tak jak nasza dodatkowa, niepasująca skarpetka.”

Święto obchodzone corocznie 21 marca z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa ustanowione w 2005 roku, od 2012 roku pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych

Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się również z istotą zaburzenia – trisomią  21 chromosomu.

Z tej okazji na całym świecie odbywają się imprezy, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integracja z nimi.

Zapraszamy Wszystkich do włączenia się do akcji i założenia skarpet „ nie do pary”