Uczestniczyliśmy wraz ze służbami mundurowymi w uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

16 listopada na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się uroczystość z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji ojczyzny oraz funkcjonariuszy i pracowników SIOSG, którą 15 listopada odprawił w Kaplicy raciborskiego Zamku Piastowskiego Kapelan Śląskiego Oddziału SG st. szer. SG Artur Suska wspólnie z Proboszczem Parafii św. Jana Chrzciciela w Raciborzu księdzem Jerzym Hetmańczykiem. We mszy współuczestniczył Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas.

Organizatorem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości były raciborskie służby mundurowe – Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna, Służba Więzienna oraz Lasy Państwowe. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Wojska Polskiego, Służby Ochrony Kolei. Obecni byli także parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele śląskich i raciborskich instytucji, placówek kulturalno-oświatowych, klasy mundurowe z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących.