Mikołaj w grupach wychowawczych i świetlicach szkolnych

W dniu 6 grudnia 2018 roku w godzinach popołudniowych do budynku mieszkalnego zawitał Mikołaj, który rozdał prezenty wszystkim wychowankom mieszkającym w grupach wychowawczych (Internacie) oraz świetlicach szkolnych. Materiał zdjęciowy przygotował p. R. Struzik.