Uroczyste śpiewanie Hymnu Polski z okazji „100 – lecia odzyskania niepodległości”

Dnia 9 listopada 2018 roku o godzinie 11:11 uroczyście zaśpiewaliśmy Hymn Polski. Uczniowie wymigali i zaśpiewali 4 zwrotki najważniejszej naszej pieśni. Organiztorką uroczystości była p. B. Porębska. Materiał zdjęciowy udostępnił R. Struzik.