Uczestniczymy w kampanii „#Rozmawiaj#Reaguj”

W załączeniu znajduje się pismo Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Informacja dotyczy prowadzonej przez Państwową Komisję kampanii edukacyjnej pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”.