Spotkanie sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy.

      W dniu 9 marca 2023 r. w bibliotece szkolnej naszego Ośrodka odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu raciborskiego. Sieć jest miejscem wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i wspólnego uczenia się w celu podnoszenia efektywności działań podejmowanych przez bibliotekarzy szkolnych. Uczestnicy marcowego spotkania bibliotekarze z SP 13, SP 4, SP 1, ZSOMS, Zespołu Szkół Ekonomicznych dzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, omawiali konkursy i różnorodne zajęcia czytelnicze. Rozmawiali także o różnych formach promocji czytelnictwa m.in. o wykorzystaniu teatrzyku Kamishibai. Była to bardzo cenna wymiana doświadczeń.