Starujemy z akcją WSPARCIE DLA „MEDYKÓW”

Dziękujemy Wszystkim za przyłączenie się do akcji POLSKA NA NIEBIESKO!!! Teraz starujemy z akcją WSPARCIE DLA „MEDYKÓW, którzy niedługo będą obchodzić swoje święto – DZIEŃ SŁUŻBY ZDROWIA. Jedni produkują potrzebny sprzęt, drudzy szyją maseczki…. Wsparcie dla medyków płynie z wielu stron. Są laurki,plakaty,ciasto,kwiaty,brawa na balkonach….. Drobne dowody wdzięczności, za wszystko, co w czasie epidemii robią dla nas wszyscy w trakcie walki z korona wirusem. Zachęcamy i zapraszamy naszych uczniów i wychowanków wraz z bliskimi oraz wszystkich chętnych do przyłączenia się do akcji „mała rzecz a cieszy.”
Zrób laurkę, kartkę, rysunek- wyślij zdjęcie pracy z napisem „DZIĘKUJĘ”

Zdjęcia prac, rysunków wyślijcie swoim nauczycielom lub wychowawcom.