Egzamin ósmoklasisty 2021

Ważne informacje:

KOMUNIKAT

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać  ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły jak najszybciej ale nie później, niż na dzień przed terminem przystępowania do egzaminu.

W przypadku, gdy uczeń ma czynną alergię/inne schorzenie*, którego objawami mogą być kaszel, katar
lub łzawienie oczu, prosimy rodziców o wypełnienie stosownego oświadczenia i dostarczenia
go do sekretariatu szkoły do dnia 24 maja 2021 r.

Druki dokumentów:

.

Materiały dodatkowe na egzamin ósmoklasisty:

Materiały video na temat poszczególnych dni egzaminu ósmoklasisty: