„Dzień nauki” w naszym Ośrodku

 

 

 

 Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu składa gorące podziękowania za cenną inicjatywę przekazania uczniom placówki wiedzy naukowej i technologicznej ukrytej w doświadczeniach. Wszelkie metody przekazania informacji oparte na konkretnym działaniu są dla naszych podopiecznych, źródłem ugruntowanej wiedzy  o świecie
i wspierają nasze cele wychowawcze i dydaktyczne oraz sprawiają, że tu „Niema kaleki jest Człowiek” – mądry, szczęśliwy, pełen dzieciństwa i młodości we wszystkich odcieniach codzienności .